REGULAMIN

PRZYSTĄPIENIE
tokoterra.com to kulinarna sieć społecznościowa zawierająca treści w 100% generowane przez użytkowników. Dozwolonym celem korzystania z tej strony jest dodawanie informacji kulinarnych przez każdego użytkownika, który otworzy konto na tokoterra.com. Jakiekolwiek użycie do celów innych niż ten jest niedozwolone.

ZASADY UŻYTKOWANIA
Jeżeli jakiekolwiek materiały zamieszczone na stronie przez użytkowników zostaną uznane za naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek inne prawa, odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na ich autorach.

Ta witryna jest udostępniana w stanie, w jakim jest, bez żadnych innych gwarancji. Alpha media nie jest i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek niespójności, niedostępność lub inne wady tej witryny lub jej treści.

Administratorzy tokoterra.com mają prawo modyfikować, usuwać lub w inny sposób działać na artykuły publikowane przez użytkowników.

Użytkownik zamieszczający przepis przyjmuje na siebie odpowiedzialność za prawa autorskie do przepisu lub załączonych zdjęć. Każda uzasadniona reklamacja prowadzi do usunięcia przepisu. Zgłoszone zdjęcia muszą należeć do Ciebie. Ponadto muszą spełniać określony standard jakości (być jasnym, odpowiednio zilustrować produkt końcowy). Nie używaj zeskanowanych obrazów, skopiowanych z blogów lub innych stron.

Aby receptura (materiał) została zatwierdzona, musi spełniać następujące zasady:

Treść przepisu oraz załączone zdjęcia muszą być Waszego autorstwa. Publikowanie przepisów skopiowanych z innych stron/blogów może skutkować zamknięciem Twojego konta na tokoterra.com!
Nie dopuszczamy do publikacji przepisów, w których zdania pisane są w całości dużymi literami lub przepisów zawierających wiele błędów gramatycznych lub nadmiernych skrótów.
3 Ważne jest, aby sposób przygotowania był jak najbardziej szczegółowy i poprawny. Składniki muszą być zapisane wraz z wymaganymi ilościami. Nie zapomnij o czasie przygotowania i ilości porcji!

Nie ma żadnych wymagań:

publikowanie na tokoterra.com obscenicznych, perwersyjnych, obraźliwych, zniesławiających, rasistowskich, dyskryminujących informacji
publikowanie informacji o oczywistym charakterze reklamowym
zamieszczać zniesławiających materiałów pod adresem partnerów tokoterra.com
próbować ingerować w działanie serwerów hostingowych lub sieci medialnej Alpha w jakikolwiek sposób, w tym atakować je przez powódź lub DOS.
używać jakiegokolwiek adresu e-mail opublikowanego za pośrednictwem witryny do dystrybucji na listy mailingowe lub do wysyłania komercyjnych wiadomości e-mail (spam) lub w jakimkolwiek celu innym niż wysyłanie uzasadnionych osobistych wiadomości e-mail, bez pisemnej zgody właścicieli tych adresów.
usuń konto lub przepisy zamieszczone na tokoterra.com
Naruszenie którejkolwiek z tych zasad pociąga za sobą odpowiedzialność cywilną lub karną. Alpha MEDIA zbada fakty dotyczące takich naruszeń, współpracując z władzami w celu zapobiegania lub zapobiegania takim naruszeniom.

Zablokowani użytkownicy tracą wszystkie prawa, które posiadali jako członkowie społeczności tokoterra.com

DOSTĘPNOŚĆ
Alpha media zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania, czasowo lub na stałe, częściowo lub całkowicie, usług udostępnianych za pośrednictwem tej witryny, z uprzednim powiadomieniem lub bez.

Alpha media nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika, żadnej osoby fizycznej lub prawnej ani instytucji za modyfikację, zawieszenie lub przerwanie usług dostępnych za pośrednictwem strony.

Alpha media może zmienić zawartość i warunki korzystania z serwisu w dowolnym momencie. Nowe warunki wchodzą w życie w momencie ich upublicznienia poprzez rejestrację na tej stronie i nie działają wstecz.

ZASTRZEŻENIE
Zgadzając się na korzystanie z tej witryny, wyraźnie i w sposób dorozumiany oświadczasz, że rozumiesz, że zgadzasz się na następujące warunki:

korzystanie z witryny odbywa się na własne ryzyko. Alpha media wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, wyrażonej bezpośrednio lub pośrednio, w tym między innymi pośrednich gwarancji przydatności handlowej lub zgodności ze specyfikacjami dla określonego celu.
Alpha media nie gwarantuje, że:

informacje spełnią wszystkie wymagania użytkowników
usługi będą nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów
wyniki, które można uzyskać dzięki wykorzystaniu informacji na stronie internetowej, będą poprawne lub wiarygodne
jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie za pośrednictwem witryny spełni wszystkie Twoje wymagania
wszelkie błędy w programie zostaną poprawione.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone systemom komputerowym lub sieci, z której uzyskuje się dostęp do witryny, lub za jakąkolwiek inną utratę danych, która może wynikać z pobierania informacji i usług z zawartości witryny.

Żadna rada ani inne informacje, ustne lub pisemne, uzyskane z witryny tokoterra.com lub za pośrednictwem usług witryny nie stanowią gwarancji, chyba że jest to wyraźnie określone w Warunkach użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Alpha media nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub specjalne szkody, w tym między innymi szkody z tytułu utraconych zysków, wartości firmy, użyteczności, danych lub innych niematerialnych lub niewymiernych strat (nawet jeśli Alpha media została wcześniej poinformowana o możliwości takich strat), wynikające z:

korzystanie lub niemożność korzystania z informacji na stronie;
koszt nabycia dodatkowych towarów lub usług wynikających z zakupionych lub uzyskanych towarów, danych, informacji lub usług, otrzymanych wiadomości, transakcji zainicjowanych za pośrednictwem lub ze strony internetowej Alpha Media
nieautoryzowany dostęp lub uszkodzenie transmisji lub danych użytkownika;
oświadczenia lub działania osób trzecich w usługach witryny;
wszelkie inne problemy związane z usługami serwisu.
jakość wszelkich produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie za pośrednictwem witryny spełni wszystkie Twoje wymagania
wszelkie błędy w programie zostaną poprawione.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Alpha media upoważnia użytkowników do przeglądania i pobierania materiałów z portalu wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Zawartość portalu, teksty, grafiki, obrazy, oprogramowanie i inne materiały są chronione prawem autorskim.
Kompilacja (czyli gromadzenie i porządkowanie) zawartości portalu jest wyłącznym prawem właściciela i administratora, prawem chronionym przez obowiązujące przepisy prawa. Nieautoryzowane wykorzystanie materiałów stanowi naruszenie praw autorskich lub innych praw. Użytkownicy nie mogą sprzedawać ani modyfikować materiałów, wyświetlać ich publicznie, rozpowszechniać ani wykorzystywać ich w inny sposób do celów publicznych lub komercyjnych.

Relacje z firmami reklamującymi się w zarządzanych witrynach
Korespondencja, interesy lub udział w promocjach firm reklamowych publikowanych na portalu, w tym płatności lub dostawy towarów lub usług oraz wszelkie inne warunki, terminy, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi relacjami są wyłączną odpowiedzialnością użytkownika i podmiotów, które świadczą Serwis. odpowiednich towarów lub usług.

Alpha media nie ponosi i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, wynikające z takich relacji lub wynikające z obecności takich firm w kampaniach reklamowych zarządzanych witryn. Akceptując warunki niniejszego regulaminu, przyznajesz administratorowi prawo do okresowego przesyłania Ci wiadomości e-mail z informacjami lub ofertami specjalnymi.

Zarówno przepisy, jak i treści zamieszczane przez użytkowników w serwisie tokoterra.com mogą być wykorzystywane w celach redakcyjnych na rzecz serwisu tokoterra.com.
Użytkownicy zamieszczający treści tekstowe, zdjęcia i/lub materiały wideo w serwisie tokoterra.com w postaci przepisów, komentarzy i/lub artykułów lub recenzji przyznają właścicielom tokoterra.com prawo do bezpłatnej niewyłącznej licencji na czas nieokreślony. okres. W odniesieniu do tych materiałów administratorzy tokoterra.com mogą wykorzystywać je w środowisku online lub drukowanym/offline z poszanowaniem praw autorskich niemajątkowych (cytat autora). Niniejsza niewyłączna licencja może zostać przeniesiona przez Alpha media na osoby trzecie na tych samych warunkach.