Polityka prywatności

Adres strony to: https://tokoterra.com/

Dokument zawiera objaśnienia zebranych danych, zgodnie z RODO.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu tokoterra.com

Nie obejmujemy informacji gromadzonych przez strony internetowe osób trzecich, w tym te, które współpracują z naszą witryną lub wykupiły miejsce reklamowe w naszej witrynie.

Strona zawiera również odnośniki do innych stron internetowych. Jeśli klikniesz na materiał w innej promowanej przez nas witrynie, nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje ustawienia prywatności. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności podczas czytania informacji na ich temat.

Jakie leczenie jest przedmiotem niniejszej noty informacyjnej?

Niniejsza Nota Informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych:

A. Naszym partnerom umownym, takim jak dostawcy, sprzedawcy, klienci, sponsorzy („Partnerzy biznesowi”);

B. Odwiedzającym i użytkownikom strony internetowej, do której można uzyskać dostęp pod adresem www.tokoterra.com („Użytkownicy”);

C. Uczestnicy konkursów/wydarzeń organizowanych przez Spółkę („Uczestnicy”).

D. Współpracownikom serwisu wraz z materiałami pisemnymi (artykuły, wywiady, przepisy kulinarne, zdjęcia produktów gastronomicznych, zdjęcia zwycięskiego uczestnika), materiałami audio i wideo

Jeśli nie pasujesz do powyższych kategorii, prosimy o kontakt pod adresem [email protected], a my dostarczymy Ci notę ​​informacyjną odpowiednią do Twojej sytuacji.

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w ramach przepisów prawa o ochronie danych osobowych. Są to przepisy Rozporządzenia UE 679/2016 dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych. Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy wchodzisz z nami w interakcję (na przykład informacje, które przekazujesz nam, wypełniając formularze w Witrynie lub komunikując się z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób). Obejmuje to informacje, które podajesz podczas rejestracji w celu korzystania z naszej strony internetowej, uczestniczenia w forach dyskusyjnych lub innych działaniach w mediach społecznościowych na naszej stronie internetowej lub w bazie danych, gdy rejestrujesz się w imieniu własnym lub w imieniu innej osoby (na przykład dziecka), wypełniając formularz formularz rejestracyjny lub w inny sposób, gdy uczestniczysz w konkursach, promocjach, wydarzeniach lub badaniach organizowanych przez Spółkę i/lub jej partnerów umownych oraz gdy zgłaszasz problem związany z naszą Stroną Internetową Informacje, które nam przekazujesz, mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail adres i numer telefonu, zdjęcie, wiek i inne odpowiednie informacje.

Nie będziemy gromadzić ani przetwarzać wrażliwych danych osobowych na Twój temat (na przykład informacji o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przynależności religijnej lub przekonaniach filozoficznych, stanie zdrowia, życiu seksualnym lub orientacji seksualnej lub informacjach o wyrokach skazujących), z wyjątkiem przypadku gdzie

(i) te wrażliwe dane osobowe są adekwatne do określonego celu, w którym je przetwarzamy, np. Twój udział w wydarzeniach/konkursach kulinarnych,

(ii) jesteśmy do tego zobowiązani przez prawo;

(iii) w przypadku, gdy osobno udzieliłeś nam swojej wyraźnej zgody (na przykład podczas rejestracji lub rejestracji w naszych internetowych bazach danych). Nie ujawniaj poufnych danych osobowych (na przykład informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub innymi przekonaniami, stanem zdrowia lub przynależnością do związków zawodowych), numerów ubezpieczenia społecznego, numerów ubezpieczenia społecznego, numeru osobistego ani informacji ogólnych, gdy Skontaktuj się z nami.

Jeśli dobrowolnie podasz nam dane osobowe (w tym wrażliwe dane osobowe) poprzez interakcję z naszą witryną internetową lub komunikację z nami przez telefon, e-mail lub w inny sposób, z własnej woli, a nie na naszą prośbę, usuniemy takie dane osobowe. . dane z naszych systemów, jeśli nie uważamy, że ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego celu Firmy, chyba że podałeś te dane do wiadomości publicznej (na przykład w postach na publicznie widocznym forum), w takim przypadku usunie te dane z naszej strony internetowej tylko wtedy, gdy będzie to wymagane przez prawo lub jeśli nie będziemy chcieli ich zachować.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, automatycznie zbieramy następujące dane:

dane techniczne, na przykład mogą to obejmować adres protokołu internetowego (IP) używany do łączenia komputera z Internetem, dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje rozszerzeń przeglądarki (wtyczki), system operacyjny oraz platforma, typ urządzenia i marka urządzenia mobilnego; dane te mogą być gromadzone i przetwarzane w naszym imieniu za pośrednictwem plików cookie stron trzecich, a więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie tokoterra.com/cookie-policy;
dane dotyczące Twojej wizyty, na przykład mogą to obejmować pełne jednolite lokalizatory zasobów (adresy URL), strumień kliknięć do, przez i z naszych witryn internetowych (w tym datę i godzinę), informacje lub produkty/przepisy, które przeglądałeś lub wyszukiwałeś (w tym najczęściej czytane artykuły , najczęściej przeglądane kategorie, czasy odpowiedzi stron, błędy pobierania, długość wizyt na określonych stronach (w tym średni czas spędzony na określonych stronach, przeglądanie treści lub filmów wideo), średni czas spędzony w aplikacji społecznościowej oraz liczba wyświetleń z takich strony mediów, średnią liczbę artykułów przeglądanych w naszej witrynie, informacje o interakcji na stronie (takie jak przewijanie, kliknięcia i ruchy myszką), metody używane do poruszania się po stronie, dane o zachowaniu użytkowników i wszelkie numery telefonów używane do dzwonienia lub który dowolny adres e-mail używany do kontaktowania się z naszymi przedstawicielami obsługi klienta.

W niektórych przypadkach pozyskujemy Twoje dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, opis i zdjęcie, wiek, data urodzenia i płeć) od podmiotów trzecich, takich jak partnerzy biznesowi, podwykonawcy usług technicznych, płatności i dostawy, znane i/lub bliskie Tobie, możemy uzyskać Twoje dane osobowe od zewnętrznego dostawcy mediów społecznościowych, jeśli zdecydujesz się dobrowolnie zarejestrować za pośrednictwem tej platformy mediów społecznościowych strony trzeciej. Możemy również pozyskiwać Twoje dane osobowe z rejestrów i innych publicznie dostępnych i dostępnych źródeł.
Jeśli uzyskamy Twoje dane osobowe od strony trzeciej, przekażemy Ci wszelkie istotne informacje dotyczące przetwarzania tak szybko, jak to możliwe, ale w żadnym wypadku nie później niż w ciągu miesiąca od uzyskania Twoich danych osobowych, w tym kategorii danych osobowych. podlegające leczeniu, cel leczenia i jego podstawa prawna.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe i jaka jest podstawa prawna ich przetwarzania

Główne cechy

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to konieczne do wykonania umowy, którą z Tobą zawarliśmy; gdy jest to konieczne ze względu na nasze uzasadnione interesy (lub interesy osób trzecich) oraz Twoje interesy (na przykład wykrywanie oszustw i zapobieganie im lub zapewnienie bezpieczeństwa komputera i sieci), chyba że Twoje prawa podstawowe są nadrzędne w stosunku do tych interesów; jeśli jest to konieczne do ochrony Twoich żywotnych interesów (lub żywotnych interesów innych osób); i/lub gdy jest to konieczne ze względu na interes publiczny.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów technicznych, administracyjnych i operacyjnych, takich jak zapewnienie, że treści są prezentowane w najbardziej efektywny sposób dla Ciebie i Twojego komputera; w celu ulepszenia naszej strony internetowej, w tym jej funkcjonalności; do administrowania naszą stroną internetową; do operacji wewnętrznych, w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i dochodzeniowych; w celach reklamowych i marketingowych, w tym ukierunkowanych celów marketingowych, abyśmy mogli dostarczać Ci treści, w tym treści spersonalizowane, które mogą Cię najbardziej zainteresować; jak również w ramach naszych starań o zapewnienie bezpieczeństwa naszej strony internetowej.

W niektórych przypadkach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją zgodą. W takich przypadkach poprosimy Cię o osobną zgodę, w przejrzysty sposób, gdy podasz swoje dane osobowe. Następnie możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Jeśli wymagamy danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań prawnych lub umownych, podanie takich danych osobowych jest obowiązkowe. Oznacza to, że jeśli takie dane osobowe nie zostaną podane, nie będziemy mogli zarządzać relacjami umownymi ani wypełniać ciążących na nas obowiązków, na przykład nie będziemy mogli wysłać wygranych nagród do zwycięzcy, jeśli to zrobisz. niepodania prawidłowego imienia, nazwiska i adresu. We wszystkich pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie masz obowiązku ich podania.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i adres zamieszkania, w celu ewentualnej realizacji naszych praw lub roszczeń w stosunku do Ciebie w przyszłości. Takie traktowanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który jest niezbędny do skorzystania z naszych praw w przypadku ewentualnego sporu sądowego.

Zazwyczaj będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

Partnerzy Biznesowi, Sponsorzy:
W celu świadczenia usług, dostarczania towarów i dokonywania płatności w ramach stosownych umów możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak dane identyfikacyjne, dane teleadresowe firmy, dane bankowe i NIP, w przypadku osób zarejestrowanych jako podatnik VAT. Przetwarzanie to opiera się na

wykonanie umowy, której stroną jesteś jako partner biznesowy,
nałożone na nas obowiązki prawne i
(iii) nasz prawnie uzasadniony interes.
W niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, takie jak imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe pracowników lub zleceniobiorców partnerów biznesowych/sponsorów w celu komunikacji związanej z wykonaniem konkretnej umowy z partnerami biznesowymi/sponsorami. Przetwarzanie to opiera się na (i) wykonaniu umowy, której stroną są partnerzy biznesowi/sponsorzy, (ii) ciążących na nas obowiązkach prawnych i/lub (iii) naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Jako partner biznesowy/sponsor możemy przekazywać Ci informacje o naszych nowych produktach i usługach. Jeśli nie chcesz już otrzymywać tych komunikatów, możesz zrezygnować z subskrypcji, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres [email protected].

Użytkownicy i klienci:
W celu świadczenia usług, dostarczania towarów na podstawie stosownych umów możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane bankowe. Podstawą przetwarzania jest wykonanie umowy, której stroną są Użytkownicy lub ciążący na nas obowiązek prawny.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli dostarczać Ci informacje o towarach lub usługach, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Jeśli jesteś już klientem, skontaktujemy się z Tobą wyłącznie za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-a z informacjami o towarach i usługach podobnych do tych, które były przedmiotem poprzedniej sprzedaży lub negocjacji z Tobą w sprawie sprzedaży, chyba że wcześniej zrezygnowałeś. Jeśli jesteś nowym klientem, skontaktujemy się z Tobą drogą elektroniczną tylko wtedy, gdy uzyskamy Twoją uprzednią zgodę. Jeżeli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane w ten sposób, zaznacz odpowiednie pole w formularzu, za pomocą którego zbieramy Twoje dane.

Nie udostępnimy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe do mierzenia lub zrozumienia preferowanych przez Ciebie treści związanych z organizowanymi wydarzeniami oraz do dostarczania Ci odpowiednich treści; aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, jeśli zdecydujesz się to zrobić; aby zmierzyć lub zrozumieć skuteczność reklam, które wyświetlamy Tobie i innym osobom oraz aby wyświetlać Ci odpowiednie reklamy; oraz aby przedstawiać sugestie i rekomendacje Tobie i innym Użytkownikom naszej Witryny dotyczące produktów lub usług, które mogą Cię zainteresować.

Uczestnicy organizowanych konkursów/wydarzeń:
W związku z Twoją rejestracją, rejestracją, udziałem i/lub obecnością w organizowanych konkursach/wydarzeniach możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym odpowiednio dane wrażliwe. konkursów, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym dane wrażliwe, jak również w celu komunikacji z Tobą lub innymi osobami w związku z tym udziałem. Takie traktowanie opiera się na uzasadnionym interesie firmy w związku z rozwojem jej wydarzeń i/lub konkursów oraz w wykonaniu umowy, której jesteś stroną (na przykład, kiedy wypełniasz formularz rejestracyjny lub podpisujesz zgoda/uprzednia umowa w czasie uczestnictwa/uczestnictwa w tych imprezach gastronomicznych/konkursach gastronomicznych integracyjnych). Przetwarzanie wrażliwych danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Twojej uprzedniej i wyraźnej zgody.

Przyszłe udziały
Firma będzie przechowywać Twoje dane osobowe w swoich bazach danych w celu wykorzystania ich w przypadku pojawienia się możliwości przyszłej współpracy odpowiadającej interesom handlowym, marketingowym lub udziałowi w konkursach i wydarzeniach, które mają na celu promowanie Twoich umiejętności kulinarnych. Przykładowo za Twoją zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu rozważenia Cię pod kątem ewentualnego udziału/uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Spółkę. Takie traktowanie opiera się na uzasadnionym interesie Spółki w związku z organizacją i rozwojem jej wydarzeń/konkursów. Będziemy przechowywać wrażliwe dane osobowe (na przykład dane dotyczące zdrowia, alergii na określone produkty lub substancje) w naszych bazach danych za Twoją wyraźną zgodą, jeśli nie będziemy mieć innej podstawy do przetwarzania tych danych (na przykład, gdy przechowywanie danych jest niezbędne do spełnienia obowiązek prawny lub ustanowienie, wykonanie lub obrona prawa przed sądem). Podanie wrażliwych danych osobowych w celu przyszłej współpracy jest dobrowolne i wymaga Twojej zgody. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Nasze umowy/porozumienia z Tobą
Przetwarzamy Twoje dane osobowe tam, gdzie jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej przez Ciebie ze Spółką w następujących sytuacjach:

Wypełnianie zobowiązań umownych przyjętych przez strony;
Jak Twój udział w konkursie/wydarzeniu lub współpracownik materiałów pisanych (artykuły, przepisy, wywiady), audio-video, zdjęć.
Zgodność z obowiązującymi obowiązkami prawnymi
Spółka przetwarza dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne do wypełnienia aktualnych obowiązków prawnych, w tym w następujących sytuacjach:

Zweryfikować Twoją tożsamość;
Przeprowadzać weryfikacje w celu zapobiegania praniu pieniędzy, zapobiegania i wykrywania oszustw oraz wypełniania innych obowiązków weryfikacyjnych nałożonych przez prawo; I
Ujawnienie Twoich danych osobowych w wyniku obowiązku prawnego (np. organowi publicznemu lub sądowi).
Nasz uzasadniony interes
Spółka ma prawnie uzasadniony interes w opracowywaniu, produkcji i publikowaniu zarówno materiałów pisemnych, artykułów, wywiadów, fotografii współpracowników, jak i programów audiowizualnych osób fizycznych, niezbędnych do tej działalności produkcyjnej i wymagających przetwarzania danych osobowych tych osób. .

Spółka uważa również, że w jej prawnie uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej) leży przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujący sposób:

Opracowywanie, produkcja i/lub publikowanie materiałów pisemnych, artykułów, wywiadów, programów audiowizualnych (w tym pełnych programów lub próbek/fragmentów tych programów) w celach komercyjnych, w tym przetwarzanie treści „na ekranie” i „poza ekranem”. ekran” osób fizycznych;
Wybierać uczestników w celu udziału w konkursach i wydarzeniach firmowych oraz zapewniać, aby proces selekcji opierał się na świadomej decyzji;
Zapewnić rzetelność treści materiałów pisemnych, artykułów, wywiadów i audycji audiowizualnych;
Aby ocenić Twój stały udział we współtworzeniu materiałów pisemnych (w tym przepisów kulinarnych), wydarzeniach/konkursach, w których uczestniczysz;

Aby chronić Twoje żywotne interesy (na przykład będziemy potrzebować informacji o Twoim stanie zdrowia, jeśli działania na imprezie wiążą się z wysokim ryzykiem, abyśmy mogli zapewnić Ci odpowiednie środki ochrony);
Aby odpowiedzieć na wszelkie pytania lub powiadomienia otrzymane w związku z Twoim udziałem w wydarzeniu/konkursie;
Zachowania wydarzenia/konkursu i Twoich danych osobowych w aktach Spółki, w celu utrzymania materiałów publikowanych na stronie lub wykorzystania ich w celach komercyjnych;
Aby zachować odpowiednie zapisy danych, w tym do daty Twojego udziału w wydarzeniu/konkursie lub przesłania materiałów pisemnych (w tym przepisów, artykułów, wywiadów, zdjęć z Tobą);
Celem przetwarzania danych jest:

Cele przetwarzania danych osobowych są następujące:

Analiza statystyczna. Mamy uzasadniony interes w zrozumieniu, jak działa tokoterra.com, jak jest czytana i kim są nasi odbiorcy. W tym celu agregujemy dane z wielu źródeł. Możemy wykorzystywać te dane do ulepszania niektórych funkcjonalności, modyfikowania sekcji lub dostarczania najistotniejszych informacji w możliwie najlepszej formie graficznej.

Kontrola zachowania. tokoterra.com to społeczność cywilizowanej dyskusji. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby zapobiegać wszelkim działaniom, które są nielegalne, zabronione na stronie lub zakłócają aktywność innych osób na stronie.

Konkursy/Wydarzenia W związku z Twoim udziałem w różnych konkursach/wydarzeniach organizowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej, możemy gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wyłonienia zwycięzców, przyznania nagród i centralizacji raportów statystycznych o konsumentach, a także w celu komunikowania się z Tobą. i inne w związku z powyższym. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy lub w celu wykonania umowy, której jesteś stroną (np. podczas wypełniania formularza rejestracyjnego do takiego konkursu) lub na podstawie zgody, w przypadku danych wrażliwych.

Z zastrzeżeniem tych samych warunków, w zależności od charakteru lub charakteru konkretnego konkursu, możemy również opublikować Twoje zdjęcia, nagrania wideo, nagrania dźwiękowe lub nagrania audiowizualne.

W przypadkach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją zgodą, poprosimy o Twoją zgodę osobno, w przejrzysty sposób, gdy podasz swoje dane osobowe. Następnie możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail [email protected]. Wycofanie zgody nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak dane identyfikacyjne, dane kontaktowe i adres zamieszkania, w celu ewentualnej realizacji naszych praw lub roszczeń w stosunku do Ciebie w przyszłości. Takie traktowanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, który jest niezbędny do skorzystania z naszych praw w przypadku ewentualnego sporu sądowego.

Jak i komu ujawniamy Twoje dane osobowe

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych stronom trzecim.

W Firmie tylko ograniczona liczba pracowników, na przykład odpowiedzialnych za sprzedaż, dział prawny, produkcję i IT, ma dostęp do Twoich danych osobowych zgodnie z zasadą ograniczonej wiedzy („w przypadku konieczności znać podstawę”). wiedzieć”). . Pracownicy ci są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do danych osobowych. Podejmowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych. Pracownicy Spółki mają prawo do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie Spółki oraz, jeśli to konieczne, w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi. Nasi pracownicy i przedstawiciele mają obowiązek przestrzegania przepisów o ochronie danych zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom rządowym i/lub organom ścigania, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub jeśli jest to konieczne do wykonania naszych praw, w tym warunków korzystania, lub w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów (w tym uzasadnionych interesów osób trzecich) . ) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Twoje dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom trzecim, w tym:

a) usługodawcom oferującym Spółce wsparcie i pomoc/pielęgnację, wsparcie administracyjne, merytoryczne i techniczne w zakresie wsparcia komputerowego, bezpieczeństwa i zasobów biznesowych;

b) partnerom biznesowym, dostawcom i podwykonawcom w celu wykonania wszystkich umów, które zawieramy z Państwem (w tym subskrypcji naszych usług);

c) zewnętrznym producentom, zespołom produkcyjnym lub koproducentom, z którymi realizujemy wydarzenia/konkursy, programy audiowizualne i/lub inne produkcje medialne;

d) zewnętrzni agenci, sponsorzy, dostawcy biletów, usługi pocztowe, inni dostawcy lub organizacje z nimi powiązane, w celu ułatwienia Państwu rejestracji, rejestracji, zapytania/kontaktu lub nominacji w związku z wydarzeniem/konkursem, którym byliby Państwo zainteresowani brać udział. W każdym przypadku, gdy korzystamy z usług stron trzecich do celów wymienionych w tej sekcji, ujawniamy tylko te elementy danych osobowych, które są niezbędne do świadczenia odpowiedniej usługi;

Nie ujawniamy danych osobowych reklamodawcom, ale dostarczamy im zbiorcze informacje o naszych Użytkownikach (na przykład możemy zgłosić, że 500 mężczyzn/kobiet w wieku poniżej 30 lat kliknęło Twoją reklamę w dowolnym dniu). Możemy również wykorzystywać takie zbiorcze informacje, aby pomóc reklamodawcom dotrzeć do docelowych odbiorców. Możemy wykorzystywać dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie, aby spełnić życzenia agencji reklamowych w zakresie wyświetlania ich komunikatów reklamowych docelowym odbiorcom;

– dostawcom usług analitycznych i wyszukiwarkom, które pomagają nam ulepszać i optymalizować naszą Stronę Internetową.

– Firma może również ujawnić dane osobowe konsultantom zewnętrznym (na przykład prawnikom, księgowym, audytorom), jeśli to konieczne.

Spółka pragnie zachować należytą staranność przy wyborze usługodawców zewnętrznych i wymaga od takich usługodawców zachowania odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych i przetwarzania ich wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki. Usługodawcy mają prawo korzystać z podwykonawców przy świadczeniu usług na rzecz Spółki, pod warunkiem przestrzegania przez podwykonawcę tych samych obowiązków w zakresie ochrony danych, co usługodawców.

W odniesieniu do wszelkich żądań związanych z Państwa danymi, ochroną danych w firmie lub jakimkolwiek pytaniem/skargą można kierować na adres e-mail: [email protected]

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Twoje prawa

Możesz poprosić nas o potwierdzenie, czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, o dostarczenie Ci kopii danych osobowych i/lub o ich poprawienie. W pewnych okolicznościach masz prawo poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych lub, w zależności od prawa do przenoszenia, poprosić nas o przekazanie niektórych Twoich danych osobowych Tobie lub innym podmiotom. Masz również prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (np. wobec wykorzystywania przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego lub niektórych decyzji podejmowanych wyłącznie w drodze zautomatyzowanego przetwarzania (w tym profilowania). Jeżeli zażądałeś zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo wycofać tę zgodę bez żadnych negatywnych skutków.Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ mamy w tym uzasadniony interes (jak wyjaśniono powyżej), masz również prawo sprzeciwić się temu przetwarzaniu. masz również prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach.

Informujemy, że Twoje prawa opisane powyżej mogą być ograniczone w określonych sytuacjach i podlegają obowiązującym przepisom ustawowym i wykonawczym dotyczącym ochrony danych osobowych; Na przykład Twoje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych może być ograniczone, jeśli możemy wykazać, że mamy ważne uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów. Ponadto prawo do usunięcia danych osobowych może zostać ograniczone, jeśli nie jesteśmy w stanie wypełnić naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie lub jeśli mamy prawny obowiązek lub uzasadniony interes do przechowywania takich danych. Będziesz musiał udowodnić swoją tożsamość i podać nam inne szczegóły, które pomogą nam odpowiedzieć na Twoją prośbę. Nie pobierzemy opłaty za odpowiedź na Twoją prośbę, chyba że zezwala na to prawo, a jeśli taka opłata zostanie naliczona, będzie to uzasadnione i współmierne do Twojej prośby.

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci jednak również prawo do wniesienia skargi do organu kontroli ochrony danych. Możesz złożyć skargę w państwie członkowskim, w którym mieszkasz, pracujesz lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie przepisów o ochronie danych

Warto wiedzieć, że zgodnie z Rozporządzeniem UE 679/2016 korzystasz z:

prawo dostępu; możesz uzyskać od nas potwierdzenie, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także informację o szczegółach przetwarzania
– prawo do sprostowania danych; Możesz poprosić nas o zmianę nieprawidłowych danych osobowych lub, w stosownych przypadkach, o uzupełnienie danych, które są niekompletne.

– prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); Możesz zażądać usunięcia danych osobowych, gdy: nie są już potrzebne do celów, w których je zbieramy i przetwarzamy; wycofałeś zgodę na przetwarzanie danych i nie możemy ich już przetwarzać z innych przyczyn prawnych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane muszą zostać usunięte zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa

– prawo do ograniczenia przetwarzania; pod pewnymi warunkami (jeśli osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, dane są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przed sądem lub sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych), możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

– prawo do przenoszenia danych; W zakresie, w jakim przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany, możesz żądać od nas, zgodnie z przepisami prawa, abyśmy dostarczyli Ci Twoje dane w ustrukturyzowanym, często używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli nas o to poprosisz, o ile będzie to technicznie możliwe, możemy przekazać Twoje dane innemu podmiotowi.

– prawo sprzeciwu oraz zautomatyzowany proces podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie; Możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingowych, w tym profilowania prowadzonego w tym celu, jak również wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją

prawo do cofnięcia zgody w przypadku przetwarzania w celach informacyjnych lub promocyjnych; w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych w oparciu o zgodę
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na przetwarzanie danych osobowych; Masz prawo wniesienia skargi do organu kontroli przetwarzania danych, gdy uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone.

– prawo do sądowego środka odwoławczego; prawo do skorzystania ze skutecznego środka ochrony prawnej przed prawnie wiążącą decyzją organu nadzorczego

prawo do bycia poinformowanym przez operatora o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Kontakt

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, należy wysłać pisemny wniosek pocztą elektroniczną na adres [email protected].

STRONA KONTAKTOWA

Formularz kontaktowy zawiera dane osobowe, których przetwarzanie podlega przepisom Rozporządzenia (UE) 2016/679. Informacje dotyczące danych osobowych podanych za pośrednictwem formularza kontaktowego mogą być wykorzystywane/są wykorzystywane wyłącznie w celu, w jakim zostały podane. Celem zbierania i przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego.Wypełniając formularz kontaktowy dobrowolnie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w celu realizacji zgłoszenia przesłanego poprzez wypełnienie formularza kontaktowego .

Dane zbierane i przetwarzane nie są / nie będą sprzedawane ani sprzedawane podmiotom trzecim. Okres przetwarzania danych: do czasu rozpatrzenia zgłoszenia zgłoszonego poprzez wypełnienie Formularza Kontaktowego. Dane zebrane w wyniku wypełnienia Formularza kontaktowego są usuwane. /zniszczony.

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy firmy zaangażowani w rozpatrzenie zgłoszenia przesłanego poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.

Ustanowimy środki techniczne i proceduralne, takie jak ochrona i zagwarantowanie poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych; Będziemy zapobiegać nieautoryzowanemu użyciu lub dostępowi oraz zapobiegać naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przechowywanie Twoich danych osobowych i transfery za granicę

Twoje dane osobowe, które zbieramy, są przechowywane w Unii Europejskiej („UE”) i Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”). Jednak informacje gromadzone przez strony trzecie za pomocą plików cookie będą generalnie obsługiwać ruch z centrum danych, które znajduje się bliżej miejsca, z którego pochodzi ruch. Oznacza to, że takie informacje, w tym ruch reklamowy, mogą być obsługiwane przez serwery zlokalizowane w EOG i mogą być przesyłane poza EOG. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookie na stronie tokoterra.com/cookie-policy/. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w lokalizacji poza UE i EOG. Kiedy Twoje dane osobowe są przekazywane z Twojego kraju do innego kraju, przepisy ustawowe i wykonawcze chroniące Twoje dane osobowe w kraju, do którego Twoje dane są przekazywane, mogą być inne (lub mogą oferować mniejszą ochronę) niż te w kraju, w którym pracujesz .

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych osobowych poza EOG, chyba że istnieją odpowiednie zabezpieczenia, w tym: (i) decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony wydana przez Komisję Europejską w odniesieniu do kraju lub krajów docelowych; (ii) certyfikat „tarczy prywatności”; (iii) odpowiednie obowiązkowe regulacje korporacyjne; (iv) zatwierdzony kodeks postępowania wraz z wiążącymi i wykonalnymi zobowiązaniami administratora danych lub osoby upoważnionej przez administratora danych w kraju spoza UE i EOG; (v) zatwierdzony mechanizm certyfikacji wraz z wiążącym i egzekwowalnym zobowiązaniem administratora danych lub osoby upoważnionej przez administratora danych w państwie spoza UE i EOG do stosowania odpowiednich zabezpieczeń; lub (vi) standardowe klauzule umowne UE zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Przechowywanie i przetwarzanie danych nieosobowych (anonimowych) do wewnętrznych celów systemowych oraz do celów statystycznych

Podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej Twoja przeglądarka internetowa automatycznie przesyła dane (na przykład datę i godzinę dostępu, adres URL strony odsyłającej, otwierany plik, ilość przesyłanych danych, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny) do naszego serwera, w zależności od konfiguracja techniczna. . Dane te są zbierane i wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i analitycznych, m.in. aby poprawić Twoje wrażenia z korzystania z witryny. Niektóre dane o ruchu (takie jak adresy IP lub inne identyfikatory urządzeń, za pomocą których uzyskujesz dostęp do naszej witryny) mogą w pewnych okolicznościach stanowić dane osobowe i jako takie będziemy je traktować.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Zamierzamy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne zgodnie z naszą Polityką zatrzymywania danych, przez okres nieprzekraczający okresu niezbędnego do realizacji celów wymienionych w niniejszym Powiadomieniu i/lub wymaganych przez prawo. minimalne ustawowe okresy przechowywania i/lub jeśli jest to konieczne do wykonywania naszych uzasadnionych praw (i uzasadnionych praw innych osób). Na przykład, jeśli jesteś partnerem biznesowym/sponsorem, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez trzy lata od daty zakończenia stosunku umownego z Tobą. Jeśli utrzymujemy z Tobą stałą relację biznesową jako partnera biznesowego/sponsora (na przykład, kiedy możemy wykorzystywać te same dane osobowe w odrębnych stosunkach umownych z Tobą), będziemy nadal przechowywać te dane osobowe przez trzy lata od daty rozwiązania stosunku umownego z Państwem i przez minimalny okres przechowywania wymagany przez prawo. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tego, jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]. Należy pamiętać, że możemy przetwarzać dowolne Twoje anonimowe dane osobowe bez uprzedniego powiadomienia.

Jeśli jesteś użytkownikiem, odwiedzającym, który zostawił komentarze, to wraz z ich metadanymi zostaną one zachowane na czas nieokreślony, ponieważ ułatwiają rozpoznawanie i automatyczne zatwierdzanie wszystkich kolejnych komentarzy, zapobiegając w ten sposób blokowaniu ich w kolejce do moderacji.

Jeśli jesteś laureatem niektórych nagród, które obejmują publikację na stronie internetowej materiałów pisemnych (przepisów), materiałów audio i wideo, zdjęć zwycięskiego produktu, zdjęć Ciebie (w celu weryfikacji Twojej tożsamości), te Twoje dane osobowe zostaną przechowywane przez czas nieokreślony z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes (odpowiadanie na zapytania lub zgłoszenia otrzymane w związku z Twoim udziałem w wydarzeniu/konkursie, przechowywanie wydarzenia/konkursu i zawartych w nim Twoich danych osobowych w aktach Spółki , w celu utrzymania materiałów publikowanych w serwisie lub w celu realizacji naszych praw, a także aby móc przetwarzać Twoje dane osobowe, takie jak dane identyfikacyjne osoby fizycznej/prawnej, dane kontaktowe i adres zamieszkania/ siedziby w celu ewentualnej realizacji naszych praw lub roszczeń w stosunku do Ciebie w przyszłości Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, który jest niezbędny ario egzekwować swoje prawa w przypadku ewentualnych sporów sądowych, naruszeń zasad konkurencji, w przypadku niewłaściwego zachowania odwiedzających, użytkowników oraz każdej osoby, która poprzez agresywne, złośliwe, zniesławiające komentarze, mające na celu nękanie, dokonuje jakichkolwiek aktów nękania mających na celu grożenie, zastraszanie lub znieważanie innych osób uzyskujących dostęp do serwisu i/lub administratora(ów) serwisu, zachowania, które mogą być przedmiotem działań prawnych (cyberprzemoc lub nękanie w sieci).

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, to te dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres na jaki została wyrażona zgoda, chyba że wycofasz lub ograniczysz swoją zgodę przed upływem tego okresu. W takich przypadkach przestaniemy przetwarzać te dane osobowe w odpowiednich celach, z zastrzeżeniem wszelkich prawnych zobowiązań do przetwarzania takich danych osobowych i/lub naszej potrzeby przetwarzania takich danych osobowych w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych praw (w tym prawnie uzasadnionych praw Innych ludzie).

ochrona danych

Przechowujemy Twoje dane na serwerach hostowanych przez strony trzecie (w tym usługi w chmurze stron trzecich). Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe i zapobiegać dostępowi do nich osób nieupoważnionych. Nawiązaliśmy stosunki umowne z podmiotami trzecimi oferującymi usługi hostingowe i umowy te zawierają zobowiązania dotyczące organizacyjnego i technicznego bezpieczeństwa danych osobowych. Transmisja danych przez Internet nie jest w pełni bezpieczna. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych na naszej stronie internetowej; każda transmisja odbywa się na własne ryzyko. Po otrzymaniu Twoich danych zastosujemy surowe procedury i zabezpieczenia, aby uniemożliwić nam dostęp.

Poufność danych małoletnich

Przyjmujemy na siebie obowiązek ochrony poufności danych osobowych małoletnich poniżej 16 roku życia. Jeśli masz mniej niż 16 lat, uzyskaj uprzednią zgodę rodzica lub opiekuna na przekazanie nam tych danych osobowych. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do podjęcia uzasadnionych kroków w celu zweryfikowania tego, w tym skontaktowania się z rodzicem lub opiekunem w celu potwierdzenia zgody.

Pliki cookie i widżety komunikacji społecznościowej

Nasza strona korzysta z plików cookie. Pomaga nam to zapewnić dobre wrażenia podczas przeglądania naszej witryny, a także pozwala nam ulepszać naszą witrynę. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Twojej zgody wyrażonej na naszej stronie internetowej lub w ustawieniach Twojej przeglądarki. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookie, czasu ich używania i celów, w jakich ich używamy, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie tokoterra.com/cookie-policy.

Nasza strona internetowa może zawierać funkcje komunikacji społecznościowej, takie jak przyciski Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn lub Youtube. Funkcje te mogą zbierać informacje o Tobie, takie jak Twój adres IP i odwiedzane strony internetowe, a także mogą zapisywać plik cookie, aby umożliwić prawidłowe działanie. Przetwarzanie tych informacji poprzez interakcje z tymi funkcjami podlega oświadczeniu o ochronie prywatności/polityce firmy, która je udostępnia (zobacz powyższą sekcję dotyczącą Twoich praw).

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych, nad którymi Spółka nie ma kontroli. Po kliknięciu łącza strony trzeciej zostaniesz przekierowany na stronę internetową osoby trzeciej. Jeśli odwiedzasz którąkolwiek z tych stron internetowych, do których prowadzą łącza, powinieneś zapoznać się z ich polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę (w tym handlową i marketingową) oraz praktyki innych firm. Nasza firma nie kontroluje i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności oraz powiadomienia lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub jeśli chcesz skorzystać z prawa, możesz skontaktować się z [email protected]

Krajowy Organ Nadzoru Przetwarzania Danych Osobowych

Adres: Bukareszt, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 40-30

Nie ujawniaj poufnych danych osobowych (na przykład informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub innymi przekonaniami, stanem zdrowia lub przynależnością do związków zawodowych), numerów ubezpieczenia społecznego, numerów ubezpieczenia społecznego, numeru osobistego ani informacji ogólnych, gdy Skontaktuj się z nami.